Cuộc cách mạng khoa học về nghiên cứu tế bào gốc colostem

Các kết quả nghiên cứu tế bào gốc colostem cho thấy colostem hỗ trợ chức năng miễn dịch thông qua hệ thống tế bào gốc tự nhiên, tế bào gốc trở thành nguồn cung cấp tế bào hỗ trợ điều trị ung thư và các bệnh mãn tính