Nhân duyên tôi đến với colostem của tập đoàn Newimage

Xuất phát từ lòng biết ơn với tập đoàn Newimage nên tôi chọn sản phẩm colostem để kinh doanh, sản phẩm Newimage đã giúp mẹ tôi, gia đình tôi có sức khỏe tốt. Đối với việc kinh doanh thì có hàng ngàn sản phẩm có thể kinh doạnh tạo ra lợi nhuận được nhưng tôi cam kết sẽ gắn liền với Newimage trong suốt cuộc đời tôi vì tôi muốn trả ơn và muốn mang lại sức khỏe cho cộng đồng.