ung thư lưỡi

Ung thư lưỡi là khối u ác tính tại lưỡi. Tuy nhiên nếu người bệnh nắm được nguyên nhân, triệu chứng và phát hiện bệnh ở giai đoạn sớm thì khả năng hồi phục cao hơn.

  • nguyên nhân gây ung thư lưỡi

    17-11-2015 // 4,004 lượt xem

    Hiện nay nguyên nhân chính xác trực tiếp gây ra ung thư lưỡi thì hiện nay chưa được khẳng định nhưng có một số yếu tố nguy cơ phải hét sức lưu ý

    Chi tiết →